Inscripcions al XXIV Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí de les Illes Balears

En aquesta edició del festival, en què l'obra de les dues sessions previstes és la mateixa, la inscripció serà per dia i lloc de representació.
Això és així perquè necessitam cert marge de maniobra per tal d’adaptar-nos a la normativa d’aforaments que pugui estar vigent en les dates de les cloendes.
La selecció de l'hora, tant si vos és indiferent com indispensable a una hora determinada, les 10:00 o a les 12:00, cal indicar-ho al camp d'OBSERVACIONS d'aquest formulari.
Un cop rebut el pagament de la inscripció, vos farem aparèixer a la sessió sol·licitada o assignada.
Els camps amb (*) són obligatoris
*Representació: